Human Capital Economy CEE Congress
Zaufali nam:

Kapituła Konkursu

Laureatów Human Capital Economy CEE Congress wybiera niezależna Kapituła, w której zasiadają osoby cieszące się autorytetem i uznaniem w środowisku akademickim, eksperci mediów oraz liderzy firm wdrażających dobre praktyki z obszaru HR.

CZŁONKOWIE KAPITUŁY:

Grzegorz Belz

dr hab., prof. UE Grzegorz Bełz
Przewodniczący Kapituły, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Grzegorz Bełz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest kierownikiem Katedry Projektowania Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Jest równocześnie pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Klubu Partnerów powołanego dla rozwijania trwałej współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą zarówno w obszarze naukowo-badawczym jak i rozwoju kompetencji studentów, jako specjalistów cenionych na rynku pracy.
Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw, kształtowania strategii oraz nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, a także związane z powyższymi procesy kompleksowych zmian organizacyjnych. Obecnie koncentruje się na badaniach potencjału dostosowawczego związanych m.in. ze strategiczną odnową przedsiębiorstw, przełamywaniem barier wzrostu oraz integracją po fuzjach i przejęciach, rozwijając nowatorskie metody analizy sieci organizacyjnych i społecznych.
Prof. Grzegorz Bełz łączy pracę akademicką z działalnością doradczą w zakresie restrukturyzacji, doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, przeprowadzania zmian organizacyjnych, architektury technologii informacyjnej i komunikacyjnej jak również kształtowania strategii firm, jako doradca zarządów spółek i menedżerów przedsiębiorstw zarówno polskich jak i jednostek biznesowych korporacji zagranicznych.

grzegorz hajdarowicz

Grzegorz Hajdarowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej, GREMI Media

Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w skład której wchodzą m.in: KCI SA, Gremi Media SA, GREMI sp. o.o, Dragmor Sp. z o.o., Gremi Film oraz GREMI Business Communication sp. z o.o (GBC).
Konsul Honorowy Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku.
Wraz ze spółkami grupy kapitałowej GREMI, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz projektami nieruchomościowymi w Polsce i w Brazylii, gdzie Grupa posiada duże tereny inwestycyjne. Poprzez spółkę Gremi pośrednio jest współudziałowcem wydawnictwa GREMI Business Communication sp. z o.o., który wydaje takie tytuły jak: dziennik Rzeczpospolita, tygodniki: Bloomberg Businessweek Polska oraz Uważam Rze, gazetę giełdy Parkiet oraz miesięcznik SUKCES.
GREMI Film inwestuje w produkcje filmowe. Wyprodukowała sześć filmów fabularnych , w tym trzy międzynarodowe koprodukcje.
W latach 80. i 90. Grzegorz Hajdarowicz pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego tygodnika wydawanego w Nowym Jorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Jest absolwentem Politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Malinowski _v2

Andrzej Malinowski
Prezydent, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 mln pracowników.
Był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, posłem na Sejm i wiceprzewodniczącym Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą.
Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Reprezentuje Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015.

Tomasz Misiak

Tomasz Misiak
Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Założyciel i Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A, lidera rynku usług HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1999-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. Właściciel i zarządzający Mizyak Investment Fund LTD. Obecnie zasiada również w Radach Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o., MM Conferences S.A. która jest spółką notowaną na New Connect. Wcześniej był również członkiem Rad Nadzorczych spółek: Hawe S.A., IDM S.A. i IT Kontrakt Sp. z o.o.
Pełni funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei , wydawcy polskiej emisji Project- Syndicate. Od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.
Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005-2011 jako Senator RP sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.
Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst & Young, Lider Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, programu Management Kanadyjskiego Instytutu Zarządzania oraz Global Leadership Seminar Georgetown University.

stryczek

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek
Założyciel Szlachetnej Paczki

Społecznik, charyzmatyk, duszpasterz ludzi biznesu oraz założyciel Stowarzyszenia WIOSNA, znanego z takich projektów jak SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.
Ks. Stryczek urodził się 25 maja 1963 roku. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1988 roku ukończył wibroakustykę. W latach 1988-1993 studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1993. Od 1995 roku przez wiele lat był duszpasterzem akademickim w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Środowisko, które wtedy skupiło się wokół niego, stało się zalążkiem Stowarzyszenia WIOSNA. Przez kolejne lata swojej posługi kapłańskiej prowadził duszpasterstwo dla studentów medycyny z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 założył Stowarzyszenie WIOSNA, które realizuje takie projekty jak SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Obecnie jest prezesem zarządu stowarzyszenia.
W 2007 roku został mianowany przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza Duszpasterzem Ludzi Biznesu oraz Duszpasterzem Wolontariatu w Małopolsce. Oprócz działalności charytatywnej i biznesowej, zajmuje się także działalnością duszpasterską w ramach Wspólnoty Indywidualności Otwartych oraz Męskiej Strony Rzeczywistości. Jest pomysłodawcą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, w której tylko w 2014 roku wzięło udział 6000 osób a rok później, w 2015, udział wzięło 12 000 osób.
W mediach znany jest z nowatorskich pomysłów ewangelizacyjnych jako PR-owiec, promotor CSR oraz pomysłodawca takich happeningów, jak np. postawienie konfesjonału przed Galerią Krakowską albo posypywanie popiołem głów kierowców w Środę Popielcową. Publikuje jako felietonista, m.in. w Dzienniku Polskim, prowadzi własnego vloga i bloga. Znany jest również z niekonwencjonalnych i multimedialnych kazań.
Wyróżniony Nagrodą Gentlemana roku 2014. Zajął również 86. miejsce w rankingu 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie przygotowanym przez Magazyn Champion. Jest także Laureatem Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii działalność społeczna, którą otrzymał w 2012 roku. W marcu 2015 został również laureatem Nagrody im. Władysława Stasiaka przyznawanej przez NIK.
W 2015 roku ks. Stryczek nakładem Wydawnictwa Literackiego wydał swoją pierwszą książkę, pt. „Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu”. Książka trafiła do księgarń 23. kwietnia.

Cezary Szymanek

Cezary Szymanek
Redaktor Naczelny, Bloomberg Businessweek Polska

W latach 2002 – 2012 współtwórca oraz szef Działu Informacji w Radiu PiN, gdzie był odpowiedzialny za audycje o charakterze biznesowym. Poprzednio związany z Grupą ITI i TVP1. Laureat Nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez NBP dla najlepszego dziennikarza gospodarczego, a także nagrody „Sharp Pen” – nagrody przyznawanej przez Business Centre Club.