Human Capital Economy CEE Congress
Zaufali nam:

Prelegenci

Brian Tracy

Brian Tracy
Keynote speaker, Brian Tracy International Polska

BRIAN TRACY jest wymieniany obok Petera Druckera, Stephena Coveya czy Jacka Welcha jako jeden z najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie. Szkoli rocznie ponad 250 tysięcy osób w dużych i małych firmach na całym świecie w dziedzinie strategii, zarządzania, sprzedaży, rekrutacji, motywowania pracowników, rozwoju zawodowego i osobistego. Ma unikalną umiejętność prowadzenia szkoleń w sposób, który pobudza słuchaczy do bezzwłocznego wdrażania w praktyce poznawanych technik i narzędzi. W prowadzonych przez niego seminariach wzięło dotąd udział ponad cztery miliony osób w 53 krajach, w tym zarządy i kadra menedżerska takich firm, jak IBM, HP, Allianz, Cisco, ABB, Volvo, Citibank, Ford, BMW, Deloitte & Touche, McDonell Douglas, Coca Cola i wielu innych, znajdujących się w ścisłej czołówce światowej gospodarki. Jest twórcą wielu sprawdzonych programów szkoleniowych, skierowanych do ludzi na każdym poziomie organizacji i wdrażanych w firmach na całym świecie. Założona przez Briana firma szkoleniowa Brian Tracy International jest obecnie jedną z największych firm szkoleniowych, która wdraża programy według międzynarodowych standardów.
Brian Tracy jest również autorem 70 książek, przetłumaczonych dotąd na 38 języków, w tym światowe bestsellery: „Maksimum osiągnięć”, „Psychologia sprzedaży”, „Sposób na sukces”, „Sztuka zatrudniania najlepszych” czy „Turbocoach”. Podróżował i pracował w ponad 80 krajach na sześciu kontynentach, zna również cztery języki obce. Brian Tracy jest szczęśliwym mężem i ojcem czwórki dzieci. Aktywnie działa na rzecz społeczności, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, jest także prezesem trzech firm, których centrale mieszczą się w kalifornijskim Solana Beach. Brian Tracy jest również rektorem prywatnej szkoły wyższej. Jest nią prywatny uniwersytet o nazwie Brian Tracy U n i v e r s i t y, szkolący online w zakresie biznesu i przedsiębiorczości.
Więcej informacji o Brianie Tracym znajduje się na jego stronie: www.briantracy.com

witold

Witold Moszyński
Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, PKP

Witold Moszyński pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PKP S.A., Redaktora Naczelnego gazety Grupy PKP „Twoja Kolej” oraz Przewodniczącego Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za wdrożenie w PKP Zarządzania Talentami w modelu cloud. Jest również Członkiem Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego, Eksperckiej Rady Konsultacyjnej i Wykładowcą Uczelni Łazarskiego, laureatem nagrody nadzwyczajnej „Menedżer Sukcesu” w ramach programu certyfikacyjnego Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015 organizowanego m.in. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, członkiem honorowym Konwentu Menedżerów Przedsiębiorstw Przyszłości, laureatem konkursu „Brylanty Łazarskiego”, autorem koncepcji Rynku Celów Składowych(TM) wyróżnionej 1-szą nagrodą „za zdolność do tworzenia innowacji i otwartość na zmiany” w konkursie PARP zrealizowanym w ramach ewaluacji ex-ante „Rozwiązania jutra w HR”, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach, autorem licznych publikacji oraz „łowcą talentów”. Miał również zaszczyt pełnić funkcję Jurora Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

W organizacjach, w których odpowiadał za zarządzanie kapitałem ludzkim wielokrotnie odbierał nagrody w prestiżowych konkursach w obszarze Human Resources, w tym m.in. wyróżnienie Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014 i 2015,certyfikat Profesjonalne ZZL w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Złoty Platan Uczelni Łazarskiego, dwukrotnie Godło Inwestora w Kapitał Ludzki, przyznawane przedsiębiorstwom, które politykę kadrową prowadzą na najwyższym poziomie.

W latach 2007-2012 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Money Expert S.A. W okresie tym spółka zanotowała siedmiokrotny wzrost poziomu zatrudnienia, trzykrotnie pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy szkoleniowo-rozwojowe dla swoich pracowników. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Prokurenta i Deputy Country Managera polskiej filii międzynarodowego koncernu D+S europe AG, a wcześniej Dyrektora Działu Obsługi Klienta Bancom Sp. z o.o. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego na kierunku „MBA Human Resources”, Agencji Rozwoju Gospodarczego na kierunku „Nowoczesne Techniki i Metody Zarządzania Przedsiębiorstwem”, certyfikowanym managerem (m.in. PRINCE2® Practitioner), absolwentem Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i w Weimarze, doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej także stypendystą GFPS e.V. (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa).

Michal Adamczyk

Michał Adamczyk
Dziennikarz, TVP Info

Pierwszą telewizją, z jaką współpracował, była Polonia 1, a następnie TVN, gdzie w latach 1997–1999 pracował jako gdański korespondent TVN Faktów i prezenter lokalnego wydania TVN Fakty Północ. W roku 2001 przeszedł do TV Puls, gdzie był dziennikarzem i prowadzącym Wydarzenia.
Pod koniec 2001 roku rozpoczął współpracę z TVP. Pracował jako reporter Wiadomości, a następnie od lipca 2003 roku również jako prezenter wydania porannego, południowego i popołudniowego, od sierpnia 2004 także wieczornego. Po zmianach w kierownictwie Wiadomości i wystroju studia w październiku 2004 został prowadzącym wydania głównego.
Od końca grudnia 2005 do października 2006 był prowadzącym programu reporterskiego TVP 1 Na celowniku. Od lutego 2006 do września 2006 prowadził program informacyjny Teleexpress. Od listopada 2006 do 2009 roku był korespondentem TVP w Brukseli. Przez jakiś czas prowadził serwisy informacyjne w TVP Info i komentował wydarzenia zagraniczne w ramach Info Świata.
Od początku 2011 ponownie pracuje w Wiadomościach, prowadzi główne wydanie programu, był też gospodarzem sobotnich poranków w programie programu Kawa czy herbata.

Olgierd Baltaki

Olgierd Bałtaki
HR Director, Samsung Electronics Poland Manufacturing

Olgierd Bałtaki – absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w specjalizacji Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Absolwent MBA Franklin University oraz studiów podyplomowych z Zarzadzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi głownie w organizacjach z kapitałem azjatyckim m.in. w Panasonic Energy Poland.
Obecnie Dyrektor HR Team w Samsung Electronics Poland Manufacturing we Wronkach. Odpowiedzialny m.in. za zarzadzanie zasobami ludzkimi i relacjami zewnętrznymi ( CSR i Government Relations)

Grzegorz Belz

dr hab., prof. UE Grzegorz Bełz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Grzegorz Bełz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest kierownikiem Katedry Projektowania Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Jest równocześnie pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Klubu Partnerów powołanego dla rozwijania trwałej współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą zarówno w obszarze naukowo-badawczym jak i rozwoju kompetencji studentów, jako specjalistów cenionych na rynku pracy.
Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw, kształtowania strategii oraz nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, a także związane z powyższymi procesy kompleksowych zmian organizacyjnych. Obecnie koncentruje się na badaniach potencjału dostosowawczego związanych m.in. ze strategiczną odnową przedsiębiorstw, przełamywaniem barier wzrostu oraz integracją po fuzjach i przejęciach, rozwijając nowatorskie metody analizy sieci organizacyjnych i społecznych.
Prof. Grzegorz Bełz łączy pracę akademicką z działalnością doradczą w zakresie restrukturyzacji, doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, przeprowadzania zmian organizacyjnych, architektury technologii informacyjnej i komunikacyjnej jak również kształtowania strategii firm, jako doradca zarządów spółek i menedżerów przedsiębiorstw zarówno polskich jak i jednostek biznesowych korporacji zagranicznych.

Agnieszka Chlon Dominczuk

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Lider projektów KRK, Instytut Statystyki i Demografii SGH oraz Instytut Badań Edukacyjnych

Jest pracownikiem naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Ukończyła studia na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 uzyskała stopień naukowy doktora na tej uczelni. W latach 1997-1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). Kierowała m.in. pracami nad programem „Solidarność pokoleń – 50+”, ustawą o emeryturach pomostowych oraz ustawami regulującymi wypłaty emerytur kapitałowych. W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego „za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego”.

Boguslaw Chrabota

Bogusław Chrabota
Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita

Dziennikarz, publicysta i pisarz, od 2 stycznia br. redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Urodził się w Krakowie. Przez ostatnie 20 lat pracował w Telewizji Polsat pełniąc w niej m.in. funkcje dyrektora programowego, szefa anteny, dyrektora zarządzającego, szefa kanałów tematycznych, szefa informacji i publicystyki. Debiutował w prasie niezależnej w 1986 roku. Do roku 1989 współpracował z różnymi tytułami prasy podziemnej i emigracyjnej. W latach 1990-1993 związany z TVP. Komentator Tok FM i Radia PiN. Autor książek, publicysta prasowy i felietonista. Od 1995 roku wykładowca akademicki (UJ, UW, uczelnie warszawskie – Koźmiński, Łazarski, SWPS). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (1987). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego.

Marzena-Cieslak_v1

Marzena Cieślak
Dyrektor HR, PGNiG Termika

Brała udział w wielu projektach biznesowych takich jak połączenia, akwizycje czy wydzielenie funkcji do innych spółek. Współtworzyła i wdrażała wiele procesów i polityk HR. Najważniejszym projektem jakim zajmuje się obecnie jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry technicznej i przekazywania wiedzy w firmie w związku z licznymi odejściami emerytalnymi, które wymaga długofalowego planowania, zaangażowania pracowników oraz podjęcia współpracy ze szkołami i uczelniami (www.zagrzewamydonauki.pl).
Od 9 lat związana z PGNiG TERMIKA (dawniej Vattenfall Heat Poland), wcześniej pracowała dla części operacyjnej firmy Frito Lay Poland, PEPSICO. Ukończyła ekonomię na SGH oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania personelem , prawa pracy , a także negocjacji i mediacji . Absolwentka programu Management 2011 ICAN Institiute, certyfikowany coach.

Marta Cydejko

Marta Cydejko
Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim, KGHM Polska Miedź

Absolwentka MBA dla kadry HR i studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego, Postgraduate Studies in Leadership for Sustainable Business na University of Cambridge oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze HR w dużych spółkach z branży wydobywczej.
W latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektora biura zarządzania zasobami ludzkimi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. W latach 2008-2012 zatrudniona w PGNIG S.A. m.in. jako Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń.

maciej duszczyk

dr hab. Maciej Duszczyk
Zastępca Dyrektora, Instytut Polityki Społecznej UW

dr hab.; Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, kierownik Zespołu Polityki Migracyjnej oraz członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Ochrony Pracy. W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Profesor wizytujący na uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie.

Ewa Ger

dr Ewa Ger
Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Telewizja Polska

dr Ewa Ger, dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Telewizji Polskiej S.A. – jest psychologiem menedżerskim, praktykiem w zakresie szeroko rozumianej psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących budowania strategicznych systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacjach. Była konsulem RP w Nowym Jorku, dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykładowcą akademickim na wielu uczelniach w kraju, adiunktem na Uniwersytecie Śląskim i konsultantem zewnętrznym dla instytucji i firm z zakresu HR oraz restrukturyzacji.

katarzyna godlewska

Katarzyna Godlewska
Dyrektor Operacyjny, absolvent.pl

Katarzyna Godlewska – współzałożycielka i COO Absolvent.pl – wiodącej platformy rekrutacyjnej dla studentów i absolwentów w Polsce oraz oraz organizatora Absolvent Talent Days – największych i najbardziej prestiżowych targów pracy i praktyk. Absolwentka University of Warwick w Wielkiej Brytanii oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Założycielka i pierwszy kurator stowarzyszenia Global Shapers Warsaw Hub, inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego.

Jaroslaw-Gowin_v1

Jarosław Gowin
Przewodniczący, Klub Parlamentarny „Zjednoczona Prawica”

Urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie, dr nauk politycznych, stypendysta Cambridge- senator VI kadencji, poseł na sejm, minister sprawiedliwości odpowiedzialny za deregulację. Założyciel i prezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica.
Współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 1989-1944 sekretarz a od 1995-2005 redaktor naczelny miesięcznika „Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. W latach osiemdziesiątych członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz „Solidarności”.
Mieszka w Krakowie z żoną, trójką dzieci i wnukiem. Wolne chwile spędza z rodziną w górach lub na czytaniu książek. Miłośnik muzyki barokowej.

tomasz hanczarek

Tomasz Hanczarek
Prezes Zarządu, Work Service

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki, kierunek Zarządzanie i Informatyka. Współzałożyciel Work Service, wieloletni członek Rady Nadzorczej tej firmy. Twórca i osoba odpowiedzialna za rozwój specjalistycznej usługi, określanej mianem outsourcingu funkcji personalnej. Autor prac naukowych z zakresu makro i mikroekonomii. Zasiadał również w zarządach spółek Park Invest, Work Recruitment, Industry Personnel Services.

Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek opiniodawczo-doradczej Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury VIII kadencji (w latach 2014-2016). Członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Nagroda Kisiela.

Igor-Janke

Igor Janke
Partner, Bridge

Poznał media od podszewki . Przez ponad dwadzieścia lat pracował w gazetach, radiu, telewizji, agencji prasowej. Był pionierem nowych mediów w Polsce. Pracował jako reporter, szef działu, zastępca redaktora naczelnego w gazetach codziennych, takich jak „Życie Warszawy”, „Express Wieczorny” czy „Rzeczpospolita”. Współpracował z polską sekcją BBC. Przez pięć lat był redaktorem naczelnym Polskiej Agencji Prasowej. Prowadził „Poranek Radia TOK FM” oraz własne programy telewizyjne: „Powiększenie” i „Kuchnię Polityczną” w TVP i „Wydarzenia Dnia” w TV Puls. Był jednym z prowadzących „Minęła 20” w TVP Info.
Tworzył publicystyczne programy wideo dla platform internetowych Salon24.pl, rp.pl, wp.pl. Przez wiele lat występował jako komentator w TVP, TVN24, Polsat, Polskim Radiu. Napisał tysiące tekstów, przeprowadził wywiady z niemal wszystkimi czołowymi osobistościami życia politycznego w Polsce. Założył pierwszą i największą w Polsce społeczno-polityczną platformę blogową Salon24.pl.
Był jedynym polskim dziennikarzem, który przeprowadził wywiad z prezydentem USA Barackiem Obamą podczas jego wizyty w Polsce w 2011 roku. Napisał książki: „POPiS-owa kronika upadku” oraz „Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie”. Jest współzałożycielem i prezesem niezależnego think-tanku Instytut Wolności, w radzie którego są czołowe osobistości polskiego życia publicznego. Prowadzi jeden z najpopularniejszych kanałów twittera w Polsce @IgorJanke oraz blog: jankepost.salon24.pl

janusz_jankowiak

Janusz Jankowiak
Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku, stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona), współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Zasiada w Radzie Nadzorczej MAK Investments S.A.. Współpracuje z Institute of International Finance w Waszyngtonie oraz The Conference Board. Zasiadał w Board of Economist w Lisbon Council w Brukseli.
Pracował w Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od lutego 2006 prowadzi własną firmę doradczą „JJ Consulting”, pracując – między innymi – z takimi klientami jak: Polska Rada Biznesu, ITI, Kulczyk Holding S.A., Prokom Investments, Spectra, Agora SA, DFM BRE, DI BRE, Skarbiec TFI, Arka Asset Management, Alior Bank, Hestia STU, KGHM S.A, Union Investment TFI S.A.

Jakub Karnowski

Jakub Karnowski
Prezes Zarządu, PKP

Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of Minnesota (tytuł MBA). Był również stypendystą The Margaret Thatcher Foundation w London School of Economics. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), nadany przez amerykański CFA Institute, potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.
W Ministerstwie Finansów pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego i doradcy ministra finansów (1997-2000). Pracował jako doradca ds. makroekonomicznych w PKPP „Lewiatan” (2000-2001). Był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później dyrektorem departamentu zagranicznego NBP (2001-2003). Zasiadał w Komitecie Inwestycyjnym Rezerw Dewizowych. W latach 2003-2008 pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie, jako zastępca dyrektora wykonawczego – członek rady dyrektorów wykonawczych. W latach 2008-2012 był prezesem PKO TFI, a od 2010 do 2013 r. członkiem zarządu CFA Society of Poland.

avatar2

Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa w latach 2013-2015, Platforma Obywatelska

Michal Kobosko

Michał Kobosko
Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska

Pracę rozpoczął w 1993 r. w „Gazecie Wyborczej”. W latach 1996-2003 współtworzył dziennik „Puls Biznesu”. Od 2004 r. związany z grupą medialną Axel Springer, gdzie kierował kolejno miesięcznikiem „Forbes” i tygodnikiem „Newsweek Polska”. Autor fuzji redakcyjnej „Dziennika Polska Europa Świat” i „Gazety Prawnej”, w jej efekcie objął stanowisko pierwszego redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. W latach 2011-12 kierował dwutygodnikiem „Bloomberg Businessweek Polska“ i tygodnikiem „WPROST“ (Platforma Mediowa Point Group). Obecnie redaktor naczelny w portalu Project Syndicate Polska (prowadzonym przez Fundację Świat Idei) i dyrektor w waszyngtońskim think-tanku Atlantic Council, odpowiedzialny za projekt Wrocław Global Forum.

avatar2

Janusz Kierlandczyk
Dyrektor Wynagrodzeń i Benefitów, Orange Polska

Kosiniak-Kamysz 2015 r.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Władysław Kosiniak-Kamysz – doktor nauk medycznych, polityk PSL. Od listopada 2011 roku minister pracy i polityki społecznej, od stycznia 2012 roku przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. społeczno – gospodarczych, w której wraz z przedstawicielami rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców. Członek Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski.

Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Forum Młodych Ludowców. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Od grudnia 2012 jest wiceprezesem PSL.

W latach 2008 – 2011 r. lekarz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ.  2010 – 2011 r. Radny Miasta Krakowa, zajmujący się problematyką polityki społecznej oraz ochrony zdrowia. Członek Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ.

Absolwent II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską – „Związek zmienności genu kodującego cyklohydrolazę GTP z funkcją śródbłonka naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2”. Badania naukowe w Emory University School of Medicine w Atlancie (USA).

Jako radny Krakowa aktywnie uczestniczył  w pracach Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Komisji Mienia i Przedsiębiorczości.

Wychowany w tradycjach  ruchu ludowego od lat związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Czas prywatny poświęca żonie Agnieszce i rozwija swoje pasje, którymi niezmiennie pozostają historia oraz dobra książka.

Jacek Kowalski

Jacek Kowalski
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Orange Polska

Swoją karierę dla Orange Polska rozpoczynał w 2001 w PTK Centertel na stanowisku Menedżera Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu.

Od 2005 r. Dyrektor Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników.

Od 2009 Dyrektor Wykonawczy TP (obecnie Orange Polska) ds. Zasobów Ludzkich, od stycznia 2011 na stanowisku Członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.

Ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi również na Uniwersytecie Warszawskim.

Wcześniej Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Kadr w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) oraz Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów szkoleniowych wspierających rozwój edukacji w Polsce.

Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

avatar2

Maks Kraczkowski
Poseł, Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość

Adam Krzanowski_v1

Adam Krzanowski
Prezes Zarządu, Nowy Styl Group

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Grupy Nowy Styl, trzeciego największego producenta krzeseł i mebli biurowych w Europie. Wielokrotnie doceniany za kompetencje biznesowe oraz działalność społeczną. Zwycięzca polskiej edycji konkursu EY Entrepreneur of the Year w 2014 roku. W 1999 r. nagrodzony w kategorii „Największe osiągnięcie” w konkursie Young Business Achiever. Uhonorowany nagrodą im. Andrzeja Wierzbickiego za stworzenie prężnej firmy i przestrzeganie zasad etyki biznesowej oraz nagrodą „Kisiela” za „Kapitalizm w dobrym stylu”.
Prywatnie największą pasją Adama Krzanowskiego jest tenis oraz winiarstwo, a jej najlepszym wyrazem – własne winnice i produkowany w nich trunek, którego mogą kosztować klienci i znajomi.

Joanna Makowiecka-Gaca1

Joanna Makowiecka-Gaca
Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal

Joanna Makowiecka-Gaca jest Wiceprezesem ds. personalnych i wsparcia operacji Polimex-Mostostal od czerwca 2013 roku. Wcześniej w latach 2008-2012 była członkiem zarządu i dyrektorem ds. zarządzania kadrami w Budimex SA. Pracowała również jako dyrektor ds. HR w TP SA. A wcześniej jako HR Development Manager w Japan Tabacco International Company.
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu na wydziale Zarządzania i Marketingu. W 1999 uzyskała tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Staffordshire University, University of Antwerp oraz Free University of Brussels. W 2013 ukończyła Advanced Management Program na IESE University of Navarra. Joanna Makowiecka-Gaca została wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu Bizneswoman roku w kategorii „Korporacja”.

Andrzej Malinowski _v2

Andrzej Malinowski
Prezydent, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 mln pracowników.
Był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, posłem na Sejm i wiceprzewodniczącym Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą.
Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Reprezentuje Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015.

EMaczynska

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej; od grudnia 2005 r. prezes  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Autorka, współautorka i redaktor naukowy ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego (zk@pte.pl).

Jacek Mecina2

prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Prawnik, politolog i polityk społeczny – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1993) i Wydziału Prawa i Administracji (1996) Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 roku pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej, specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego. Stypendysta Programów Europejskich oraz Fundacji A. von Humboldta, od 2003 roku uczestniczy corocznie w Sesjach Plenarnych Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zainteresowania naukowe łączy z działalnością publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych (od 2004 roku) i Przewodniczący Zespołu Problemowego TK ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych, były doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2000 roku), Przewodniczący Rady Dyrektorów Personalnych. Był Wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997 – 2000), wiceministrem gospodarki i pracy, odpowiedzialnym za problematykę rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń, BHP, zbiorowych stosunków pracy i dialogu społecznego (2005).

Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej,aktywny uczestnik negocjacji w zakresie zbiorowych stosunków pracy na szczeblu zakładowym. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum.

Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Kwartalnika Dialog Społeczny. Autor kilkudziesięciu artykułów, książek, komentarzy prawnych i opracowań z zakresu prawa pracy, rynku pracy, oraz stosunków pracy i dialogu społecznego.

Pasje zawodowe próbuje łączyć z obowiązkami rodzinnymi, kulturą i rekreacją.

Ewa Misiak

Ewa Misiak
Prezes Zarządu, People Care

Od ponad 10 lat Ewa Misiak jest członkiem zespołu grupy Work Service SA. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, programu studiów managerskich w Canadian Management Institute i Harvard Business Review, oraz programu – Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie. Przewodnicząca Rady Nadzorczej, a do niedawna prezes Work Service International, firmy będącej liderem w branży świadczącej usługi z zakresu pracy tymczasowej i rekrutacji pracowników na rynkach zagranicznych a także zatrudnieniu transgranicznym. Od 2012 r. pełni funkcję prezesa innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest na polskim rynku firma People Care. Największa ogólnopolska firma świadcząca usługi medyczne i opiekuńcze w domu podopiecznego i pacjenta. People Care to agencja zatrudnienia mogąca poszczycić się statusem NZOZ. Posiada największą na rynku bazę profesjonalnych opiekunek, niań, guwernantek, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, oraz ratowników medycznych. Głównym celem People Care jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej opieki dla dzieci, ale także popularyzowanie legalnego zatrudnienia niań w Polsce i wprowadzenie 350 tys. pracowników do systemu legalnej pracy. W roku 2013 została powołana do prestiżowego 15-osobowego zespołu Prezydenta Bronisława Komorowskiego, wraz z którym zajmuje się wypracowaniem rozwiązań w przedsiębiorstwach, mających sprzyjać rodzinie i pracy rodziców. Jest doradcą Prezydenta Pracodawców RP -Andrzeja Malinowskiego, gdzie pełni funkcję eksperta do spraw prorodzinnych i socjalnych. Nagrodzona przez Puls Bizesu trzecim miejscem w konkursie na najważniejsze kobiety polskiego biznesu roku 2013. Jest inicjatorka akcji społecznej „Legalna Niania – Bezpieczne Dziecko ” a w Fundacji Work Service, której jest Wiceprezesem wspiera osoby wykluczone z rynku pracy i prowadzi działania pomagające im powrócić do zawodowego życia.

Tomasz Misiak

Tomasz Misiak
Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Założyciel i Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A, lidera rynku usług HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1999-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. Właściciel i zarządzający Mizyak Investment Fund LTD. Obecnie zasiada również w Radach Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o., MM Conferences S.A. która jest spółką notowaną na New Connect. Wcześniej był również członkiem Rad Nadzorczych spółek: Hawe S.A., IDM S.A. i IT Kontrakt Sp. z o.o.
Pełni funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei , wydawcy polskiej emisji Project- Syndicate. Od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.
Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005-2011 jako Senator RP sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.
Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst & Young, Lider Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, programu Management Kanadyjskiego Instytutu Zarządzania oraz Global Leadership Seminar Georgetown University.

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki
Prezes Zarządu, BZ WBK

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK, trzeciej co do wielkości instytucji finansowej w Polsce. W Komitecie Integracji Europejskiej dyrektor departamentu negocjującego warunki akcesji Polski do UE. Były członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek rad programowych kilku uczelni.

Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University oraz studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia z zakresu prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie w Hamburgu oraz studia z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, integracji gospodarczej i walutowej w Bazylei. W Kellogg School of Management ukończył Advanced Executive Program.

Anna Muszynska-Jurkow

Anna Muszyńska-Jurków
Head of HR, PAYBACK

Anna Muszyńska-Jurków sprawuje w PAYBACK funkcję Head of HR. Jest odpowiedzialna za budowanie strategii HR i rozwój organizacji. W zakres jej kompetencji wchodzą m. in. budowanie i rozwój zespołu managerskiego, zarządzanie talentami oraz tworzenie programów rozwojowych. Jest specjalistą w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii personalnej, a także koordynowaniu procesów „ludzkich”. Zajmowała się wspieraniem managerów w efektywnym zarządzaniu zespołami, jak i pracowników np. w temacie rozwoju zawodowego. Jest certyfikowanym coachem MBTI oraz Extended Disc. Zanim podjęła pracę w PAYBACK, współpracowała z Microsoft oraz Johnson & Johnson.

PEDRO PEREIRA DA SILVA

Pedro Pereira da Silva
Country Manager, Jeronimo Martins Polska

Przez większość kariery zawodowej związany z Grupą Jeronimo Martins. W latach 1990 – 1996 zajmował różne stanowiska kierownicze w należącej do Grupy JM sieci handlowej Pingo Doce.
W 1997r. został Dyrektorem hipermarketu Feira Nova w Lizbonie. Rok później awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego Oddziału Jeronimo Martins na Maderze, odpowiadając za Supermarkety Pingo Doce i hurtownię Cash and Carry Recheio.
W latach 2000 – 2010 pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego (CEO) sieci sklepów Biedronka, z sukcesem realizując strategię rozwoju firmy na rynku polskim.
Od kwietnia 2010r. Pedro Pereira da Silva został mianowany na stanowisko Chief Operations Officer (COO) Grupy Jeronimo Martins oraz Country Managera na Polskę. Obecnie, w ramach powyższych stanowisk nadzoruje całą działalność Grupy w Polsce, w tym zarządza siecią Biedronka oraz siecią sklepów kosmetycznych hebe.
Od roku 2005 jest doradcą rządu portugalskiego ds. umiędzynarodowienia gospodarki portugalskiej, a w 2008 roku otrzymał medal za zasługi od prezydenta Republiki Portugalii. Za działalność prowadzoną w Kolumbii w 2013 roku został uhonorowany Orderem Świętego Karola w stopniu Komandora.
Był również założycielem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, w której do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa.

SONY DSC

prof. dr hab. Andrzej Rychard
Dyrektor IFiS PAN, Uniwersytet Warszawski

Socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek Komitetu Socjologii PAN, wykładowca i visiting profesor na wielu uniwersytetach zagranicznych. Zajmuje się socjologią instytucji i socjologią postkomunistycznej transformacji, często komentuje wydarzenia w mediach polskich i zagranicznych. Wśród ostatnich publikacji: Legitymizacja. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (współredakcja), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2010, Legacy of Polish Solidarity: Social Activism, Regime Collapse, and Building a New Society (współredakcja), Peter Lang, Franfurt am Main, 2015.

Joanna-Schmidt_v1

Joanna Schmidt
Członek Zarządu, Komitet Wyborczy „Nowoczesna”

Joanna Schmidt, ekonomistka, skuteczny menedżer, ekspert ds. edukacji, lat 37, matka trójki dzieci.
W latach 2001-2007 zdobywała doświadczenie jako menedżer. Odpowiadała m.in. za rozwój firmy na rynkach 26 krajów europejskich. Od roku 2008 czynnie związana z rynkiem edukacyjnym. Do 1 października 2015 roku pełniła funkcję Kanclerza jednej z najstarszych uczelni niepublicznych w W​ielkopolsce – Collegium Da Vinci (dawniej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu). Odpowiadała za rozwój uczelni, współpracę międzynarodową oraz zarządzanie przeszło 600 osobowym zespołem pracowników i współpracowników.
Realizuje własne pasje spełniając się w takich organizacjach i instytucjach, jak m.in. Polska Izba Firm Szkoleniowych; Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan; Klaster ITSynergy Wielkopolska; Fundacja Liderek Biznesu.

roberst stobinski

Robert Stobiński
Dyrektor Generalny, Amazon POZ1

Robert Stobiński – absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Cranfield University. Od niemal 20 lat zajmujący się problematyką zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw zarówno od strony logistyki dystrybucji jak i zarządzania produkcją. Szczególnie zainteresowany jest zagadnieniem “trade-up” pomiędzy oczekiwanym poziomem obsługi klientów a kosztem jego zapewnienia. Współautor książki „Decyzje logistyczne z excelem” wyróżnionej nagrodą I stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz prelegent na konferencjach z zakresu zarządzania logistyką i produkcją.
Przed objęciem stanowiska Dyrektora Generalnego Amazon w Sadach k/Poznania pracował m.in. w Bundy Refrigeration jako Dyrektor Operacyjny w Europie, w Samsung Electronics Poland Manufacturing jako Vice President Operations oraz w Amica Wronki jako Dyrektor Operacyjny.

Herbert Wirth

Herbert Wirth
Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź

Dr hab inż Herbert W. Wirth jest absolwentem AGH w Krakowie Wydzialu Geologiczno-Poszukiwawczego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów,publikacji i książek z dziedziny Geologii, gospodarki surowcami, ekonomiki przedsiębiorstw górniczych a przedewszystkim zajmował się i zajmuje ocena i wycena aktywów geologiczno-górniczych. Prace zawodowa rozpoczal jako geolog poszukiwawczy zloz rud metali niezelaznych glownie miedzi i srebra , cyny ,wolframu lecz rowniez uranu, wegal kamiennego, brunatnego i kruszyw mineralnych. Od 2008 jest członkiem a od 2009 prezesem zarzadu KGHM Polska Miedz. Jest rownież członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Technicznych. W czerwcu 2013 został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa uczelni AGH w Krakowie.

Jaroslaw Zagorwoski

Jarosław Zagórowski
Prezes Zarządu w latach 2007 – 2015, Jastrzębska Spółka Węglowa

W latach 2007-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu JSW SA. Jeszcze przed objęciem tej funkcji związany ze Spółką jako przewodniczący jej Rady Nadzorczej, a wcześniej – od 30 czerwca 2003 roku jako członek Rady.
Niemal od początku kariery zawodowej, a więc od 1997 roku, pracował w Ministerstwie Gospodarki – między innymi na stanowisku doradcy Podsekretarza Stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem, doradcy w sprawach związanych z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa. W latach 2002-2003 jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego oraz kopalin nieenergetycznych, od 2003 r. był Radcą Ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie skończył dwa kierunki: mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym oraz zarządzanie i marketing na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2004 roku ukończył też studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie.

Ewa-Zmyslowska_v1

Ewa Zmysłowska
Dyrektor ds. Kapitału Ludzkiego, PwC Polska

Praktyk HR z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących firmach na rynku polskim i regionie CEE. Od 4 lat związana z PwC – gdzie obecnie pełni rolę Lidera Zespołu Kapitału Ludzkiego w Polsce i Krajach Bałtyckich w PwC. Ewa jest certyfikowanym Coachem ICC, Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (kierunek Europeistyka) oraz SGH/Sciences-Po Program Studiów Europejskich (kierunek – Media i Komunikowanie). Zarządzanie zmianą, transformacja kulturowa oraz wzmacnianie kultury innowacyjności to zagadnienia, którymi się pasjonuje. Prywatnie – lubi aktywnie spędzać czas w gronie najbliższych (rodzinne wyprawy rowerowe i narciarstwo) oraz podróże organizowane na własną rękę.