Human Capital Economy CEE Congress
Zaufali nam:

Program

PROGRAM – DZIEŃ I 7 października 2015 r.
Hasło Kongresu: Ekonomia kapitału ludzkiego

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:10 Uroczyste otwarcie Kongresu

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej

9:10 – 9:40 Keynote speech

Brian Tracy, Keynote speaker, Brian Tracy International Polska

9:40 – 9:50 Wprowadzenie do debaty oxfordzkiej – prezentacja raportu „Migracje zarobkowe Polaków”

9:50 – 10:35 Debata Oxfordzka:

Migracja jako wyzwanie zarządzania kapitałem ludzkim (Zarządzanie różnorodnością)

 • Od bursztynowego szlaku po Polskę, jako granica transferu zasobów ludzkich ze wschodu na zachód
 • Migracja staje się procesem wyludniania krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej?
 • Kto będzie budować rozwój gospodarki w tej części Europy?
 • Jak zatrzymać największe talenty regionu – czy można zatrzymywać procesy migracyjne?
 • Co zrobić, żeby Polacy powrócili z emigracji?

Moderator:
Bogusław Chrabota, Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita

Prelegenci:
Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej

10:35 – 10:45 Podsumowanie dyskusji

dr hab. Maciej Duszczyk, Zastępca Dyrektora, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

10:45 – 11:10 Prezentacja wprowadzająca do panelu dyskusyjnego

prof. UW dr hab. Jacek Męcina

11:10 – 12:10 Panel dyskusyjny:

Rynek pracy a rozwiązania systemowe, kompatybilność rozwiązań. System pomaga czy jest obciążeniem?

 • Jak wykorzystać niezagospodarowany potencjał? Konieczność współpracy państwo-przedsiębiorcy w celu właściwego wykorzystania zasobów ludzkich
 • Diagnoza deficytów zawodowych, lekarstwem na krzywdę młodego pokolenia?
 • Brak komunikacji pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a biznesem – podstawowy powód niedopasowania na rynku pracy?
 • Zarządzanie talentami – bilans kapitału ludzkiego
 • Gdzie ukryte są zasoby pracy – identyfikacja obszarów niewykorzystanego potencjału wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Czy naprawdę potrzebujemy więcej pracowników? Wyzwania starzejącego się społeczeństwa
 • Zarządzanie w branżach zatrudniających pracowników o niskim poziomie kapitału społecznego – duża fluktuacja jako wyzwanie dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług
 • Znaczenie firm komercyjnych i organizacji pozarządowych dla aktywizacji osób biernych zawodowo
 • Osoby bierne zawodowo – czy to tylko osoby o niskim kapitale społecznym i kompetencyjnym
 • Nietypowe formy zatrudnienia jako element wspierający work-life balance

Moderator:
Michał Kobosko, Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska

Paneliści:
Marta Cydejko, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzki, KGHM Miedź Polska
prof. UW dr hab. Jacek Męcina
Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu, BZ WBK
Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal
Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w latach 2007-2015

12:10 – 12:25 Podsumowanie dyskusji

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Lider projektów KRK, Instytut Statystyki i Demografii SGH oraz Instytut Badań Edukacyjnych

12:25 – 12:55 Przerwa kawowa

12:55 – 13:10 Prezentacja Case Study Zintegrowane systemy wynagrodzeń i benefitów

Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Orange Polska

13:10 – 13:25 Prezentacja Case Study: Doświadczenia spółki skarbu państwa na polskim oraz międzynarodowym rynku pracy

Marta Cydejko, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzki, KGHM Miedź Polska

13:25 – 14:15 Blok tematyczny:

Narodowe modele zarządzania – jako szansa na międzynarodowy sukces

 • Czy narodowe modele zarządzania są wyróżnikami na rynkach międzynarodowych?
 • Różnice narodowościowe to nie tylko różne języki, ale także modele pracy
 • Wyzwania przejścia od modelu narodowego do multikulturowego
 • Jak zarządzać różnorodnością kulturową, aby była atutem, a nie obciążeniem?
 • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej bazując na kapitale ludzkim budują przewagi konkurencyjne?
 • Czego mogą nauczyć się od nas globalne firmy, a co my czerpiemy od nich?

Moderator:
Michał Adamczyk, Dziennikarz, TVP Info

Paneliści:
Pedro Pereira da Silva, Country Manager, Jeronimo Martins Polska
Jakub Karnowski, Prezes Zarządu, PKP
Adam Krzanowski, Prezes Zarządu Nowy Styl Group
Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu, Work Service

14:15 – 15:15 Lunch

PROGRAM – DZIEŃ II 8 października 2015 r.
Hasło Kongresu: Ekonomia kapitału ludzkiego

8:25 – 8:55 Rejestracja

8:55 – 9:00 Otwarcie Kongresu

9:00 – 9:30 Keynote speech

Ile pieniędzy, a ile człowieka w zarządzaniu ludźmi?
Ks. Jacek Stryczek, Założyciel Szlachetnej Paczki

9:30 – 9:45 Prezentacja badania

Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży Dyrektor Działu Rozwoju Rzecznik Prasowy Arbiter i Mediator, Work Service

9:45 – 10:45 HR kluczem do sukcesu. Trendy, wyzwania i nowe modele prowadzenia polityki HR

Moderator:
Jakub Kurasz, Dyrektor ds. komunikacji, PwC Polska

Prelegenci:
Marta Cydejko, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzki, KGHM Miedź Polska
Jakub Kraszewski, Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych, Uniwersytecki Centrum Kliniczne
Marzena Cieślak, Dyrektor HR, PGNiG Termika
Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, PKP

10:45 – 11:00 Prezentacja Case study

Rola publicznych służb zatrudnienia we wspieraniu biznesu w tworzeniu efektywnego zatrudnienia i otoczenia przyjaznego dla jego rozwoju.
Dr. Wolfgang Müller, Dyrektor Zarządzający ds. Współpracy Europejskiej, Niemiecka Federalna Agencja Zatrudnienia

11:00 – 11:50 Blok tematyczny:

Edukacja i kariera ludzi młodych

 • Młodzi ludzie najczęściej decydują się na migrację do Europy Zachodniej – jak ich zatrzymać?
 • System praktyk i staży – weryfikacja dotychczasowego systemu
  • Czy należy czerpać doświadczenia z zagranicy?
  • Zasady finansowania i współdziałania ze sferą biznesu
 • Nadpodaż absolwentów wyższych uczelni vs. braki w szkolnictwie zawodowym i technicznym
 • Niemiecki system mieszany, lekarstwem na trudności w regionie?
 • Jak zarządzać talentami, żeby wspierały rozwój rodzimej gospodarki?
 • Employee journey: od edukacji do restrukturyzacji i przebranżowienia
 • Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży

Moderator:
Tomasz Misiak, Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Paneliści:
prof. dr hab. Andrzej Rychard, Dyrektor IFiS Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Katarzyna Godlewska, Dyrektor Operacyjny, absolvent.pl
Robert Stobiński, Dyrektor Generalny, Amazon POZ1
Olgierd Bałtaki, HR Director, Samsung Electronics Poland Manufacturing

11:50 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 13:10 Blok tematyczny:

Zmiana pokoleniowa i nowe systemy motywowania

 • Powrót rynku pracownika i nowe pokolenie na rynku pracy – jak motywować w nowych warunkach?
 • Znaczenie warunków pracy dla pozyskiwania talentów; czy tylko wynagrodzenie?
 • Jak pogodzić lepsze warunki umowy dla pracownika z jego dalszą wydajnością/efektywnością?
 • Bezpieczeństwo czy efektywność – realna czy pozorna sprzeczność systemów wynagrodzeń?
 • Elementy wynagrodzenia wpływające na poczucie bezpieczeństwa pracownika i jego związanie z firmą
 • Proefektywnościowe wynagradzanie pracowników a budowanie
 • Mentoring jako forma inwestycji w nowych pracowników i wyrażenie uznania dla pracowników z dłuższym stażem

Moderator:
Michał Kobosko, Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska

Paneliści:
Janusz Kierlandczyk, Dyrektor Wynagrodzeń i Benefitów, Orange Polska
dr Ewa Ger, Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Telewizja Polska
Ewa Misiak, Prezes Zarządu, People Care
Anna Muszyńska-Jurków, Head of HR, PAYBACK
Ewa Zmysłowska, Dyrektor ds Kapitału Ludzkiego, PwC Polska

Podsumowanie dyskusji:

Dr hab. Prof. UE Grzegorz Bełz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

13:10 – 13:25 Wystąpienie wprowadzające

Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu

13:25 – 14:15 Panel dyskusyjny: Praca – dobro wspólne czy tylko partyjne. Wizja rynku pracy w Polsce oczami liderów politycznych

Praca – dobro wspólne czy tylko partyjne. Wizja rynku pracy w Polsce oczami liderów politycznych
Moderator:
Igor Janke, Partner, Bridge

Prelegenci:
Jarosław Gowin Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica
Joanna Schmidt, Członek Zarządu, Komitet Wyborczy „Nowoczesna”
Maks Kraczkowski, Poseł na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP, Minister Skarbu Państwa w latach 2013-2015, Platforma Obywatelska

14:15 – 15:15 Lunch